TarievenTarieven

Het uurtarief bij gastouderopvang Lief bij Loutje voor 2020 bedraagt € 5.70 per uur voor de opvang tussen 6.00 uur tot 19.00 uur. Daarvoor, daarna en in het weekend geldt er een tarief van 125% per uur. Tijdens nationale feestdagen geldt een aangepast tarief van 200% per uur (mits er die dag opvang afgenomen word).

Dit tarief is inclusief eten en drinken (m.u.v. babyvoeding en dieetvoeding).

Naast het uurtarief van de gastouder, betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau waar de vraagouder bij is aangesloten. Zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Ik ben ingeschreven in het LRKP, hierdoor kunt u wanneer u aan de voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.