HuisregelsDeze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen vraagouders en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.


Openingstijden

Gastouderopvang Lief bij Loutje is standaard geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.00 uur tot 19.00 uur.
Andere tijden zijn in overleg mogelijk. Dat betekent ook dat het mogelijk is dat uw kindje tijdens de nacht of tijdens het weekend aanwezig is in de opvang.


Tarieven

Het uurtarief bij gastouderopvang Lief bij Loutje voor 2020 bedraagt € 5.70 per uur voor de opvang tussen 6.00 uur tot 19.00 uur. Daarvoor, daarna en in het weekend geldt er een tarief van 125% per uur. Tijdens nationale feestdagen geldt een aangepast tarief van 200% per uur (mits er die dag opvang afgenomen word).

Dit tarief is inclusief eten en drinken (m.u.v. babyvoeding en dieetvoeding).

Naast het uurtarief van de gastouder, betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau waar de vraagouder bij is aangesloten. Zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Ik ben ingeschreven in het LRKP, hierdoor kunt u wanneer u aan de voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Tariefwijzigingen van Gastouderopvang Lief bij Loutje worden tenminste 1 maand van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Reserveren

Gastouderopvang Lief bij Loutje rekent geen reserveringskosten. U kunt een plaatsje in de opvang reserveren, door middel van het ondertekenen van het contract. Als de gereserveerde plaats meer dan 1 maand in de toekomst ligt, worden er bij annuleren van het contract voor aanvang van de opvang annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen 1 maand opvangkosten, zoals in het contract is omschreven. De kosten vallen niet binnen de kinderopvangtoeslag.

Ruildagen

Ruilen van dagen is toegestaan, mits het maximale kind aantal niet wordt overschreden en de te ruilen dag in dezelfde week valt.


Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 2 maanden van te voren geeft gastouderopvang Lief bij Loutje haar vakantie door. Ouders geven hun vakantie minimaal  1 maand van te voren door.

Op nationale feestdagen is de opvang gesloten, wel zullen dan de uren gefactureerd worden. Dit zijn de volgende dagen, nieuwjaarsdag, Koningsdag,  1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag.
Mocht er wel opvang nodig zijn op deze dagen dan is dat bespreekbaar tegen een aangepast tarief van 200%.

Oudjaarsdag sluit gastouderopvang Lief bij Loutje om 17.00 uur.

Af te nemen uren

Minimale afname qua contract uren zijn 8 uur per dag. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend.
Dit zijn de standaard uren die gereserveerd worden voor uw kind. Een extra dag of uur, wordt extra berekend.

Flexibele contract uren bespreekbaar. Minimale afname is vast 75 uur per maand, deze uren worden altijd berekend.
Een extra dag of uur, wordt extra berekend.


Opzegtermijn

Gastouderopvang Lief bij Loutje hanteert een opzegtemijn van 1 maand. Welke ingaat vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.


Vaccinaties

Gastouderopvang Lief bij Loutje geeft de voorkeur aan het opvangen van kinderen, die het (door het RIVM)  voorgeschreven vaccinatie programma volgen.


Ziekte en vakantie gastkind

Bij afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen 100% doorberekend.

Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg.

Als een kind koorts heeft hoger dan 38,5 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang.

Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang

door te laten lopen. Als uw kind zich dusdanig niet goed voelt en naar een arts moet of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden. Dan dient de ouder het kind binnen 90 minuten, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, te komen ophalen.

Als uw kind wegens ziekte niet naar de opvang komt, horen wij dit graag van u. Het is van belang dat u mij op de hoogte stelt wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft. Ik kan dan andere ouders inlichten over een mogelijk besmettingsgevaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevaar van waterpokken bij een zwangere vrouw.

Ziekte gastouder

Als de gastouder of 1 van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet beschikbaar ben i.v.m. ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee eventueel helpen, en de gastouder heeft een aantal telefoonnummers van gastouders, die de gastouder u kan doorgeven indien gewenst.

Wen-uren

Een gastkind kan gebruik maken van wen-uren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale opvangtarief.
Het is fijn als in deze wen uren(bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt.
Tijdens de wen uren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Brengen en halen

Voor het brengen en ophalen van de kindjes wordt gebruik gemaakt van de achterdeur. Dit i.v.m. het waarborgen van de veiligheid.
U kunt uw auto of fiets parkeren op onze oprit. Vervolgens loopt u door de poorten. De poorten graag na doorgang sluiten en op slot draaien. Sleutels zitten altijd aan de buitenkant in het slot, zo kunnen de kindjes er niet makkelijk bij.

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het zo snel mogelijk weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.
Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.


Contact met ouders

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een korte overdracht van informatie plaats. Ook de gastouder zoveel als mogelijk elke dag een schrift bijhouden en daarin vertellen hoe u kind het gehad heeft die dag.  Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak, dit kan ook telefonisch indien gewenst.

Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Eten en drinken

Al het eten en drinken, uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding zitten bij de uur prijs in. Bij een voedselallergie graag ook zelf eten meegeven i.v.m. veiligheid.

Verzorging/luiers en wat meegeven

Lotiondoekjes, beddengoed/slaapzakken zijn voldoende aanwezig in de opvang.
Graag standaard in de tas: 

  • Luiers
  • Speen (indien nodig)
  • Knuffel, tut doekje (indien nodig) 
  • Reservekleding
  • Flespoederbakje (voorzien van naam)* 
    *Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven. 
  • Borstvoeding (voorzien van naam, datum en tijd)*
    *Gastouderopvang Lief bij Loutje kan eventueel extra voedingen (voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren. 

Verjaardagen en kleurplaten verjaardag

Verjaardagen van de gastkinderen vieren we in de opvang vanaf het tweede jaar, op of rond de verjaardag van het kind (in overleg kiezen we daarvoor de datum). Bij kinderen die 1 jaar worden overleg ik met de ouders of het wenselijk is dat de verjaardag binnen de opvang gevierd wordt, vaak kan zo’n verjaardag veel prikkels geven.
Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vind. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kunt bekijken.

Voor de verjaardagen van papa, mama, opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind een kleurplaat maken (graag minimaal één week van te voren doorgeven).

Voor gelegenheden zoals vader- en moederdag maken we standaard een leuk cadeautje.

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan. Wilt u hier rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt (deze kunnen vies worden).

Ook binnen spelen/knutselen we, de gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden.

Vervoer

Gastouderopvang Lief bij Loutje vervoert de kinderen in de kinderwagen en de bakfiets (de baby’s en dreumessen in de babyschaal). Op de bakfiets zit een huif tegen regen en wind. Alle zitplaatsen zijn voorzien van veiligheidsgordels.

Incidenteel zal er gebruik gemaakt worden van de auto. Tijdens dit vervoer zullen de kinderen vervoerd worden in goedgekeurde auto zitjes.

Door ondertekening van deze huisregels gaat u akkoord met het vervoer van uw kind(eren) in de kinderwagen, bakfiets en auto.

Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder een eigen setje (schoon) beddengoed, wat regelmatig gewassen word. De gastkinderen slapen (met slaapzak) in een ledikant en incidenteel in een campingbed.
Voor het slapen in het campingbed, inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Is dit wel noodzakelijk dan moeten daar vooraf duidelijke afspraken over gemaakt zijn en vastgelegd worden middels een schriftelijke verklaring. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. Dit geldt ook voor een onaangebroken verpakking van medicatie die uw kind reeds gebruikt.

Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.


Foto's en sociale media

Voor het maken van foto's en filmpjes tijdens de opvang, vraag ik toestemming  middels een toestemmingsfolmulier.
Foto's welke gepubliceerd worden op internet en/of sociale media worden altijd bewerkt, zodat kinderen niet meteen voor iedereen herkenbaar zullen zijn.


Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen van de gastkindjes bij binnenkomst uitgedaan. Dit doen we om de vloer zo schoon mogelijk te houden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen.

Vraagouders verzoek ik bij het brengen en halen hun schoenen uit te trekken of schoenhoesjes over de schoenen te dragen.

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Aansprakelijkheid

Gastouderopvang Lief bij Loutje kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Betalingsverplichting

Mocht u niet voldoen aan uw betalingsverplichting, zal u hiervan een herinnering ontvangen. Geeft u geen gehoor aan deze herinnering en voldoet u de betaling niet, dan zal het per direct stoppen van de opvang tot gevolg zijn, tot de betaling is voldaan. De uren dat het gastkind dan niet komt, worden wel in rekening gebracht.

Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Gastouderopvang Lief bij Loutje per situatie beoordeeld.

Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.