Huisregels 2023

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels zijn leidend en gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen vraagouders en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is.
Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.


Openingstijden

Gastouderopvang Lief bij Loutje is standaard geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Andere tijden zijn in goed overleg mogelijk. Dat betekent ook dat het mogelijk is dat uw kindje tijdens de nacht of tijdens het weekend aanwezig is in de opvang.


Tarieven

Het uurtarief bij gastouderopvang Lief bij Loutje voor 2023 bedraagt € 6,75 per uur voor de opvang tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Daarvoor, daarna en in het weekend geldt er een tarief van 150% per uur. Tijdens nationale feestdagen geldt een aangepast tarief van 200% per uur (mits er die dag opvang afgenomen word).

Naast het uurtarief van de gastouder, betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau waar de vraagouder bij is aangesloten. Zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Ik ben ingeschreven in het LRKP, hierdoor kunt u wanneer u aan de voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Tariefwijzigingen van Gastouderopvang Lief bij Loutje worden tenminste 1 maand van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.


Reserveren

Gastouderopvang Lief bij Loutje rekent geen reserveringskosten. U kunt een plaatsje in de opvang alléén reserveren, door middel van het ondertekenen van het contract. Als de gereserveerde plaats meer dan 1 maand in de toekomst ligt, worden er bij annuleren van het contract voor aanvang van de opvang annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen 1 maand opvangkosten, zoals in het contract is omschreven. De kosten vallen niet binnen de kinderopvangtoeslag.Ruildagen

Ruilen van dagen is door de drukke bezetting van de kindplaatsen onmogelijk.Vakantie en sluitingsdagen

Minimaal 1 maand van te voren geeft gastouderopvang Lief bij Loutje haar vakantie en/of vrijde dagen door (behalve noodzakelijke afspraken aan bijv. een arts, deze worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd). Ouders vraag ik ook hun vakantie (bij afwezigheid van het kind), wanneer mogelijk, minimaal 1 maand van te voren door te geven.

Op nationale feestdagen is de opvang gesloten, wel zullen dan de uren gefactureerd worden. Dit zijn de volgende dagen: nieuwjaarsdag, Koningsdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag.
Mocht er wel opvang nodig zijn op deze dagen dan is dat bespreekbaar tegen een aangepast tarief van 200%.


Af te nemen uren

Minimale afname qua contract uren zijn 9 uur per dag. De uren die vast staan in het contract, worden altijd berekend (per dag).
Dit zijn de standaard uren die gereserveerd staan voor uw kind.

Een andere / extra dag (minimaal 9 uur) of extra tijd (bij eerder brengen of later ophalen), wordt als extra opvangtijd berekend. Dit geld alleen voor uitzonderlijke gevallen en bij te laat komen door onmacht.


Wanneer het kind eerder wordt gebracht of later wordt opgehaald (buiten de contracturen/vooraf besproken uren bij flexibele tijden), word er per kwartier extra berekend bovenop de contracturen. Wanneer het met regelmaat voorkomt dat het kind eerder gebracht of later gehaald wordt, dient het contract aangepast te worden!

Voorbeeld: cotracttijd: 7.00 – 1700

Er wordt vanaf 7.00 uur rekening gehouden met de aanwezigheid van het kind en is de plaats gereserveerd. Wordt het kind om welke reden dan ook later gebracht (bijvoorbeeld om 7.15) en om 17.15 gehaald, dan word er wel een kwartier extra in rekening gebracht.

Wanneer de opvang later opent of eerder sluit wegens bijvoorbeeld bezoek aan een arts o.i.d. Wordt er gerekend vanaf of tot het moment dat opvang (weer) mogelijk is.Opzegtermijn

Gastouderopvang Lief bij Loutje hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Welke ingaat vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.


Vaccinaties

Gastouderopvang Lief bij Loutje geeft de voorkeur aan het opvangen van kinderen, die het (door het RIVM) voorgeschreven vaccinatie programma volgen.


Ziekte en afwezigheid gastkind

Bij afwezigheid/ziekte of vakantie van het kind worden de contracturen altijd 100% doorberekend. Ook wanneer een extra dag is afgesproken en het kind achteraf toch niet komt worden de uren doorberekend.

Is uw kind ziek of twijfelt u aan het welzijn van uw kind? Neem dan altijd eerst contact op voor overleg of u uw kind naar de opvang kunt brengen!

Wanneer een kind een zetpil nodig heeft voor het naar de opvang gaat, is het kind niet fit of ziek. Hou het kind dan alsjeblieft thuis!

Als uw kind zich duidelijk niet fit voelt en/of koorts heeft hoger dan 38,0 graden, er sprake is van besmettingsgevaar of het kind naar een arts moet, wordt er contact met u opgenomen en dient het kind binnen 60 minuten opgehaald te worden.

Als uw kind wegens ziekte niet naar de opvang komt, horen wij dit graag zo snel mogelijk.
Het is van belang dat u mij op de hoogte stelt wanneer uw kind (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft. Ik kan dan andere ouders inlichten over een mogelijk besmettingsgevaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buikgriep of het gevaar van waterpokken bij een zwangere vrouw.

Binnen de opvang worden er geen zetpillen toegediend, mits dit is voorgeschreven door een arts.

*In tijden van een pandemie, zoals bijv. corona gelden er andere maatregelen. Deze worden afgegeven door het GGD/RIVM en/of de overheid. Hier moet ten alle tijden aan gehouden worden. Uw kind dient met klachten thuis te blijven, of direct opgehaald te worden. Wanneer uw kind in tijden van een pandemie (corona), de gastouder, of een van de gezinsleden besmet moet de opvang sluiten!


Ziekte gastouder

Als ik zelf of een van mijn gezinsleden ziek is en de opvang kan niet doorgaan, zal ik dit zo snel mogelijk doorgeven. Als ik niet beschikbaar ben i.v.m. ziekte zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende gastouder, het GOB kan u daarmee eventueel helpen.


Wen-uren

Een gastkind kan gebruik maken van wen-uren, mits de bezetting dit toelaat. Het is dus niet altijd mogelijk. Een wen-moment bedraagt maximaal 2-3 uur.
Het is fijn als binnen deze wen-uren (bij een baby), een slaapje en voedingsmoment valt.
Tijdens de wen-uren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.


Brengen en halen

V
oor het brengen en ophalen van de kindjes wordt gebruik gemaakt van de voordeur.
U kunt uw auto of fiets parkeren op onze oprit.

De poorten zitten tijdens de opvang op slot. Sleutels zitten altijd aan de buitenkant in het slot, zo kunnen de kindjes er niet makkelijk bij.

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn in uitzonderlijke situaties, laat het zo snel mogelijk weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.

Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Als het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.


Opvanglocatie

De opvang vindt plaats in onze woning. Wij hechten veel waarde aan rust en regelmaat binnen de opvang. Tijdens het ophalen en brengen van de kinderen vragen hiervoor uw medewerking en begrip. Beperk het ophalen door familieleden, vrienden etc. alstublieft zoveel mogelijk en kom zoveel mogelijk op cotracttijden. Zo word de rust tussendoor niet verstoord.Contact met ouders

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een korte overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak, dit kan ook telefonisch indien gewenst.

Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.


Eten en drinken

Eten en drinken, uitgezonderd borstvoeding/flesvoeding worden aangeboden door de gastouder. Bij een voedselallergie of speciale wensen graag zelf eten meegeven.

Wanneer het wenselijk is dat uw kind de avondmaaltijd binnen de opvang nuttigt, is dit in tijdig overleg mogelijk. De maaltijd geeft de ouder zelf mee (voorzien van houdbaarheidsdatum). In principe eten wij zelf als gezin na sluitingstijd.


Verzorging/luiers en wat meegeven

Beddengoed en slaapzakken zijn voldoende aanwezig in de opvang. Billendoekjes worden aangeboden door de gastouder. Bij allergie of overgevoeligheid graag eigen billendoekjes meegeven.


Graag standaard in de tas:

 • Eigen thermometer (voorzien van naam)

 • Luiers

 • Speen (indien nodig) en het liefst og 1 reserve.

 • Knuffel, tut doekje (indien nodig)

 • Reservekleding

 • Flespoederbakje (voorzien van naam)*
  *Bij flesvoeding altijd 1 extra voeding meegeven.

 • Borstvoeding (voorzien van naam, datum en tijd)*
  *Gastouderopvang Lief bij Loutje kan eventueel extra voedingen (voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer bewaren.


Verjaardagen en kleurplaten verjaardag

Verjaardagen van de gastkinderen vieren we binnen de opvang. Ik overleg graag met de ouders of het wenselijk is dat de verjaardag binnen de opvang gevierd wordt en wanneer.
Uw kind mag een traktatie meenemen. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kunt bekijken.

Voor de verjaardagen van papa, mama, opa’s en oma’s kan uw kind een kleurplaat maken (graag minimaal één week van te voren doorgeven).Afscheid

Afscheid van de gastkinderen 'vieren' ook we in de opvang. Meestal is dit rond het vierde levensjaar. Het kind is dan klaar voor de volgende stap in zijn/haar leven. Naar de basisschool. En dat is een feestje waard! Uw kind mag een traktatie meenemen, als u dat leuk vind. De gastouder maakt tijdens het feestje foto’s, zodat u deze later kunt bekijken.


Spelen

We spelen (als het weer het toelaat) en wandelen elke dag buiten. Wilt u hier rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt (weersomstandigheden en kleding kan vuil worden). Ook graag kledingstukken welke makkelijk aan te trekken zijn.

Ook binnen spelen/knutselen we, de gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, die niet vies mogen worden.


Vervoer

Gastouderopvang Lief bij Loutje vervoert de kinderen in de kinderwagen, kiddybus en bakfiets (de baby’s en dreumesen in de babyschaal). Op de bakfiets en op de kiddybus zit een huif tegen regen en wind. Zitplaatsen zijn voorzien van veiligheidsgordels. Incidenteel zal er gebruik gemaakt worden van de auto. Tijdens dit vervoer zullen de kinderen vervoerd worden in goedgekeurde auto zitjes.

Door ondertekening van deze huisregels gaat u akkoord met het vervoer van uw kind(eren) in de kinderwagen, kiddybus, bakfiets en auto.


Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder beddengoed, wat regelmatig gewassen word. De gastkinderen slapen (met slaapzak) in een ledikant of een campingbed. Voor afwijkende slaaphoudingen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld (Voor baby´s tot 1 jaar).


Medicijnen en allergieën

De gastouder dient geen medicatie toe, dit doen ouders altijd zoveel mogelijk zelf. Is dit wel echt noodzakelijk (voorgeschreven door een arts) dan moeten daar vooraf duidelijke afspraken over gemaakt zijn en vastgelegd worden middels een schriftelijke verklaring. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet als eerst door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke bijwerkingen of allergische reacties. Dit geldt ook voor een onaangebroken verpakking van medicatie die uw kind reeds gebruikt.

Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.


Foto's en sociale media

Tijdens de opvang worden foto´s en filmpjes gemaakt.
Foto's welke gepubliceerd worden op internet en/of sociale media worden altijd bewerkt, zodat kinderen niet meteen voor iedereen herkenbaar zullen zijn.

Door ondertekening van deze huisregels gaat u ermee akkoord dat er foto´s en filmpjes worden gemaakt van uw kind en deze gepubliceerd worden op internet en/of sociale media.Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen van de gastkindjes bij binnenkomst uitgedaan. Dit doen we om de vloer zo schoon mogelijk te houden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen (vloerverwarming aanwezig).

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Aansprakelijkheid

Gastouderopvang Lief bij Loutje kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

Vraagouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor eventuele schade die word aangericht of veroorzaakt door het kind tijdens de opvang.


Betalingsverplichting

Aan het einde van de maand worden de urenoverzichten van de afgelopen maand aan u aangeboden. Het is de bedoeling dat u deze zo spoedig mogelijk ter controle bekijkt. Wanneer de uren correct zijn is het aan u deze te accorderen. Vervolgens ontvangt u de factuur. Deze dient te worden voldaan voor de 5e kalenderdag van de nieuwe maand.

Mocht u niet voldoen aan uw betalingsverplichting, zal u hiervan een herinnering ontvangen. Geeft u geen gehoor aan deze herinnering en voldoet u de betaling niet, dan zal het per direct stoppen van de opvang tot gevolg zijn, tot de betaling is voldaan. De uren dat het gastkind dan niet komt, worden wel in rekening gebracht.


Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Gastouderopvang Lief bij Loutje per situatie beoordeeld.

Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.